REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAMP-ART

§ 1

Definicje

 1.Sklep internetowy - działająca pod adresem http://znicze-hurtownia.pl platforma internetowa prowadzona przez firmę Lamp-Art Wadowska Wiesława

 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż zniczy, lampionów, wkładów do zniczy, zapalniczek, zapałek, wkładów led , zniczy solarnych, produktów ropopochodnych: parafin wosków, świec. Kontakt ze sklepem internetowym: offic@lampart.com.pl , biuro@znicze-hurtownia.pl Trakt Brzeski 144b Sulejówek 05-070

3.Dane firmy : Firma Produkcyjno Handlowa Lamp-Art Wadowska Wiesława Majdańska 13/80 04-088 Warszawa nip: 113-002-59-09 tel:+48 22783-30-34 , +48 510187697

4.Regulamin – warunki i zasady sprzedaży przez Lamp-art Wadowska Wiesława towarów w sklepie internetowym. Regulamin znajduje odpowiednie zastosowanie do sprzedaży towarów w drodze zamówień składanych przez kupujących do sklepu internetowego z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz do sprzedaży towarów przez zniczehurtownia.pl lub lamp-art.com.pl oraz na portalach sprzedazówych miedzy innymi na portalu allegro.pl, lub sklepach facebook i instagram

5.Konto – bezpłatna usługa elektroniczna świadczona przez Lamp-art. Usługa ma na celu gromadzenie danych klienta w celu przeprowadzenia sprzedaży produktu, z zachowaniem bezpieczeństwa ich przechowywania zgodnie z wymogami RODO przez Producent Zniczy dla Kupującego przez czas nieokreślony, polegająca na prowadzeniu dla Kupującego konta w sklepie internetowym. Konto jest oznaczane indywidulanym loginem i hasłem przez Kupującego i stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Lamp-art , w którym gromadzone są dane Kupującego w tym informacje o złożonych zamówieniach. Kupujący może rozwiązać umowę usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym bez podania przyczyny za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w drodze oświadczenia w formie pisemnej wysłanego na adres Lamp-art Producent zniczy wskazany na wstępie Regulaminu lub w drodze elektronicznej na adres e-mail: biuro@znicze-hurtownia.pl .Kupujący może odstąpić od umowy prowadzenia Konta na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.

6.Korzystanie ze sklepu internetowego przez Kupującego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych: sprzęt z dostępem do internetu , z aktualnym programem antywirusowym zabezpiecząjącym połaczenie szyfrowane bąz bez , dostę do sieci za pomącą wifi z zabezpieczeniem hasła i danych oraz stałe łacze oferowane przez operatora. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

§ 2

Składanie zamówienia

1.Sprzedaż w sklepie internetowym następuje wyłącznie na rzecz klientów, przedsiębiorców etc. mających siedzibę i miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

2.Kupujący składa zamówienie, wskazując na towar, którym jest zainteresowany, który spełnia jego preferencje za pomocą opcji wyboru dodania „do koszyka”.

3.Szczegółowy opis towarów i ich cech znajduje się na stronie sklepu internetowego można równiez skożystać z opcji zadania pytania sprzedającemu w celu uzyskania informacji , jakby jakiś brakowało a były by zasadne przy podjęciu decyzji zakupowej.

4.Ceną wiążącą dla kupującego w sklepie Lamp-art i dla sprzedającego jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez kupującego zamówienia na dany towar. Ceny towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej tego sklepu przez okres dostępności towarów. Podane ceny są cenami zawierającymi podatek VAT (ceny brutto). W przypadku negocjacji cenowych należy złożyć zamówienei mailowo bądz poprosić o rabat sprzedającego , wysyłająć do niego maila na adres biuro@znicze-hurtownia.pl . Należy w takiej sytuacji oczekiwac odpowiedzi , jeśli ta nie nastąpi obowiązuje cena sprzedaży zawarta w formularzu zamówienia , sklepu internetowego www.znicze-hurtownia.pl

5.Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

6.W zamówieniu (w koszyku), kupujący wskazuje:a) zamawiany towar,b) imię i nazwisko lub firmę kupującego, adres na jaki ma być dostarczony towar, adres e-mail na który zostanie wysłane przez sklep internetowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz numer telefonu, ewentualne dane do faktury VAT( w danym wypadku należy wyraźnie zaznaczyć ze faktura ma być wystawiona z godnie z nowo obowiązującymi przepisami , nie możemy zamieniać paragonu na fakturę ),c) sposób dostawy,d) sposób i termin zapłaty za zamówienie.

7.Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na towar o innych cechach produktu (zamówienie indywidulane – realizowane na specjalne zamówienie) tylko po wcześniejszej konsultacji z obsługą sklepu internetowego na podany w sklepie internetowym adres e-mail.

8.W chwili składania zamówienia kupujący zostaje poinformowany o kosztach dostawy towaru. Koszt dostawy towaru jest podany w kwocie zawierającej podatek VAT i jest uzależniony od wartości zamówienia i wybranej formy płatności oraz wagi towaru. Koszt dostawy towaru jest ponoszony przez kupującego.

9.Jest możłiwość przeniesienia kosztu dostawy na sprzedającego tylko przy zachowaniu minimum logistycznego , ustalonego przez firmę Lamp-Art Ale po uprzednim skonsultowniu z pionem sprzedaży , i tylko i wyłacznie popotwierdzeniu danego zdażenia przez właściciela serwisu www.lamp-art.com.pl i www.znicze-hurtownia.pl

10.Kupujący składa zamówienie używając przycisku „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

11.Dostawa towaru realizowana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres podany przez kupującego przy składaniu zamówienia.

12.Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. W przeciwnym wypadku płatność nastęuje od razu. Kupujący ma możliwość skorzystać z następujących form płatności: a) portal płatniczy Przelewy24 której włascicielem jest :PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60- 327 Poznań NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068 zarejestrowana spólka w : Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości - kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę będącą sumą kosztów dostawy danego towaru i ceny towaru, b) przelewem bankowym - kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę będącą sumą kosztów dostawy danego towaru i ceny towaru, c) płatność przy odbiorze: za pobraniem - w przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) kupujący przy odbieraniu przesyłki płaci gotówką kwotę będącą sumą kosztów dostawy danego towaru oraz ceny towaru,

13.Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikający z zawarcia umowy sprzedaży wynosi 7 dni

§ 3

Realizacja zamówienia

1.Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest przez LAMP-ART producent zniczy , pocztą elektroniczną do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego na adres e-mail kupującego podany podczas składania zamówienia.

2.W sytuacji gdy zrealizowanie dostawy zamówienia jest niemożliwe z powodu braku dostępności towaru lub jego ewentualnej wadliwości, sklep internetowy informuje o tym fakcie niezwłocznie kupującego. Kupujący może zgłosić według swego wyboru zmianę terminu dostawy, zmianę bądź anulowania zamówienia.

3.Towar można odebrać osobiście - jeśli taka opcja została wybrana przy składaniu zamówienia - w punkcie handlowym sprzedawcy pod adresem: Trakt Brzeski 144 b, 05- 070 Sulejówek woj. Mazowiecki .

4.Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu za pośrednictwem przewoźnika (kurier , bądz paczkomat inpost ) na adres wskazany przez kupującego podczas składania zamówienia. Przesyłka jest odpowiednio oznaczona i zabezpieczona.

5.Dostawa towaru następuje tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w większości przypadków w ciągu 48h od wysłania (wyjątkowo w 3-5 dni). Towar jest wysyłany w zależności od dostępności w ciągu 24 godzin od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w dni robocze lecz nie później niż do 5 dni roboczych. W przypadku zamówienia z odbiorem osobistym, towar będzie gotowy do odbioru w sklepie firmowym Lamp-Art w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia i umówienia terminu odbioru. W przypadku wybrania przez kupującego sposobu płatności w formie przelewu bankowego, realizacja dostawy towaru rozpocznie się w następny dzień roboczy po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym F. P. H Lamp-Art Wadowska Wiesława Wadowska.

6.W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, Lamp-art producent zniczy zaleca w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawca w celu wyjaśnienia sprawy. W przypadku nie sporządzenia protokołu od razu w obecnosci kuriera , moze być nie uznana ewentualna reklamacja na produkt uszkodzony.

7.Kupujący nie będący konsumentem jest zobowiązany do: a) zbadania towaru w obecności kuriera czy nie doszło do uszkodzenia towaru w trakcie przewozu oraz czy towar nie zawiera braków ilościowych, na okoliczność czego powinien zostać sporządzony w obecności kuriera protokół, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę, pod rygorem uznania, że towar został doręczony bez uszkodzeń powstałych w trakcie przewozu lub bez braków ilościowych. b) zbadania towaru w terminie 3 dni od dnia odbioru co do występowania wad jawnych pod rygorem utraty prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji, c) powiadomienia Lamp-Art Producent Zniczy o wadach jawnych lub ukrytych w terminie trzech dni od dnia ich wykrycia po rygorem utraty prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji.

8.W przypadku kupującego nie będącego konsumentem, odpowiedzialność właściciela serwisu Firmy Lamp-Art za wyrządzoną szkodę w związku z realizacją złożonego zamówienia i zawartej umowy jest ograniczona do rzeczywistej wartości szkody ( wartości produktu)z wyłączeniem utraconych korzyści.

9.W przypadku niewłaściwego użytkowania produktu, nie zgodnie z jego przeznaczeniem oraż z zasadami bęzpieczeństwa wskazanymi prez producenta-sprzedawcę reklamacje na uszkodzenia mienia bądz uszkodzenia produktu nie będa uwzgledniane.

§ 4

Odstąpienie od umowy przez kupującego będącego konsumentem

 1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, kupujący będący konsumentem może bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta[1], odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2.Konsument może odstąpić od umowy: prowadzenia konta w sklepie internetowym oraz newslettera, w terminie 14 dni od dnia zawarcia każdej z umów.

3.Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres: 05-070 Sulejówek , Trakt Brzeski 144 b , poland , woj. Mazowiecki lub mailowo po uprzednim potwierdzeniu na adres biuro@znicze-hurtownia.pl

5.F.P.H Lamp-Art Wadowska Wiesława ma obowiązek niezwłocznego przesłania konsumentowi potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy bąz wskazany przez konsumenta.

6.F. P. H Lamp-Art Wadowska Wiesława niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do konsumenta. Jednakże kosument musi odesłać produkt na swój koszt, do firmy Lamp-Art. Lamp-Art zwróci płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.Jeżeli Firma Produkcyno Handlowa Lamp-Art dobrowolnie i bez przymusu, nie zaproponowała, że sama odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Lamp-Art lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Lamp-Art do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Lamp-Art zaproponowało, ze sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. ( Czyli 14 dni od ostąpienia od umowy, w przeciwnym razie odstąpienei jest nieważne)

9.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Lamp-Art Producent zniczy (jest to koszt zwrotu rzeczy do Lamp-Art w wyniku odstąpienia od umowy- gdy takie zdarzenie ma miejsce), chyba że Lamp-Art zgodził się je ponieść lub nie poinformowało konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. ( jednakze taka informacja zawarta jest w niniejszym reulaminie)

10.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy, chyba że Lamp-Art nie poinformowało konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

11.Konsument nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez Lamp-Art w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym czy umowy usługi newslettera, gdy wykonywanie tych usług na wyraźne żądanie konsumenta ma się zakończyć, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

12.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są produkty, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w przypadku niewłaściwego wykożystywania produktu, czego efektem jest zniszcenie mienia najężace do konsumenta albo innej osoby mającej dostę do produktu.

i) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

§ 5

Rękojmia za wady

1.Lamp-Art ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad. Lamp-Art odpowiada za wady towaru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017.459 ze zmianami)

2.W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.

3.Lamp-Art nie udziela gwarancji na towar , w przypadku niewłaściwego wykożystania i nie dbania nalezycie o towar wg. Jego przeznaczenia .

4.Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres Producent Zniczy Lamp-Art Wadowska Wiesława Majdańska 13/80 04-088 Warszawa

5.Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt LampArt dostarczyć rzecz wadliwą do Lamp-Art Wadowska Wiesława Majdańska 13/80 04-088 Warszawa

6.Lamp-Art rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Lamp-Art nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, że żądanie to Lamp-Art uznało za uzasadnione.

§ 6

Anulowanie zamówienia

1.Sklep internetowy może anulować zamówienie kupującego nie będącego konsumentem, jeżeli: a) Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Firma Produkcyjno Handlowa Lamp-Art Wadowska Wiesława do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez kupującego potwierdzenia zamówienia, b) Kupujący wybrał odbiór osobisty towaru w siedzibie Lamp-Art w Sulejówku Trakt Brzeski 144b 05-070 woj. Mazowieckie i nie dokonał odbioru w terminie do 7 dni kalendarzowych od ustalonej daty odbioru.

2.Kupujący przy sprzedaży nie będącej konsumencką, może anulować zamówienie w przypadku nieotrzymania zamówionego towaru po upływie 21 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji, a w innym przypadku, gdy Lamp-Art wyrazi na to zgodę.

3.W przypadkach określonych powyżej, jeżeli kwota należności została już zapłacona, Lamp-art zwraca ją kupującemu przy sprzedaży nie będącej konsumencką, bez odsetek w terminie do 14 dni od daty anulowania zamówienia.

§ 7

Newsletter sklepu internetowego

 1.Kupujący ma możliwość zaprenumerowania newslettera sklepu internetowego, będącego gazetką elektroniczną wydawaną przez sklep internetowy, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty sklepu internetowego, promocji i konkursów.

2.Newsletter jest wysyłany pocztą elektroniczną tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3.Newsletter jest bezpłatną usługą elektroniczną świadczoną przez Lamp-Art dla Kupującego za pomocą poczty elektronicznej przez sklep internetowy.

4.Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

5.Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w drodze złożenia oświadczenia w formie pisemnej na adres Lamp-art wskazany na wstępie Regulaminu lub w drodze elektronicznej na adres e-mail:biuro@znicze-hurtownia.pl 6.Kupujący może odstąpić od umowy newslettera sklepu internetowego, na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.

§ 8

Dane osobowe

1.Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zamówieniami jest Firma Produkcyjno Handlowa Lamp-Art Wadowska Wiesława Majdańska 13/80 04-088 Warszawa .Nip 113-002-59-09 2.Zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 9

Postanowienia końcowe

1.Lamp-Art nie jest związane ogólnymi warunkami umowy lub postanowieniami umowy kupującego nie będącego konsumentem, jeżeli Lamp-Art nie wyraziło na nie wyraźnej zgody.

2.Opisy i zdjęcia produktów, znaki towarowe oraz „logo” stanowią własność właściciela serwisu Lamp-Art i nie mogą zostać wykorzystane bez zgody Lamp-Art zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających ze złożenia zamówienia i umowy sprzedaży oraz usługi prowadzenia konta i Newslettera, jest w przypadku kupujących nie będących konsumentami sąd powszechny właściwy dla siedziby Firma Produkcyjno Handlowa Lamp-Art Wadowska Wiesława .

4.Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających ze złożenia zamówienia i umowy sprzedaży oraz usługi prowadzenia konta i Newslettera, jest w przypadku konsumentów właściwy sąd powszechny.

5.Konsument ma możliwość dochodzenia roszczeń poprzez skorzystanie z mediacji. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1 kodeksu ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 2018.155. ze zmianami). W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy. Zasady dotyczące mediacji określają przepisy art. 1831 – 18315 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego.

 6.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

b) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,

c) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

d) informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl w zakładce„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8.Prawem właściwym do umów zawartych w Sklepie internetowym oraz do Regulaminu jest prawo polskie

Załącznik nr 1( odstąpienie od umowy )

Załącznik nr 2( polityka prywatności)